Änke- och Pupillkassan

ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN

NY HEMSIDA

MED RÖTTER I 1700-TALET

Vi har samarbetat med Änke- och Pupillkassan sedan 2012. Ett av våra första uppdrag vara att göra om en äldre hemsida till en modern WordPress-installation. Men vi fick även i uppdrag att se över Änkans grafiska profil.

Bolagets grund lades redan 1740, och under drygt 275 år hinner man både ändra och justera en hel del. Vi hjälpte Änkan att rensa upp i den vidlyftiga floran av logotyper och färger. Allt detta tog vi med i den sida som lanserades 2014. Men Änkan hade större ambitioner än så.

Med tiden ville bolaget att kunden skulle kunna genomföra en komplett ansökan om en livförsäkring. Från ax till limpa för att avslutningsvis signera ansökan med hjälp av Bank ID.

I nära samarbete har vi steg för steg utvecklat struktur och innehåll med målet att förenkla och förbättra upplevelsen för kunden, och utfallet för Änkan. Resultatet ligger uppe sedan september 2019.

Till sist: ordet ”pupill” är ett gammalt ord för myndling eller minderårigt föräldralöst barn. Eller med andra ord de som skulle skyddas. Då som nu.

Änkans stolta historia finns naturligtvis berättad på hemsidan.

MED RÖTTER I 1700-TALET

Vi har samarbetat med Änke- och Pupillkassan sedan 2012. Ett av våra första uppdrag vara att göra om en äldre hemsida till en modern WordPress-installation. Men vi fick även i uppdrag att se över Änkans grafiska profil.

Bolagets grund lades redan 1740, och under drygt 275 år hinner man både ändra och justera en hel del. Vi hjälpte Änkan att rensa upp i den vidlyftiga floran av logotyper och färger. Allt detta tog vi med i den sida som lanserades 2014. Men Änkan hade större ambitioner än så.

Med tiden ville bolaget att kunden skulle kunna genomföra en komplett ansökan om en livförsäkring. Från ax till limpa för att avslutningsvis signera ansökan med hjälp av Bank ID.

I nära samarbete har vi steg för steg utvecklat struktur och innehåll med målet att förenkla och förbättra upplevelsen för kunden, och utfallet för Änkan. Resultatet ligger uppe sedan september 2019.

Till sist: ordet ”pupill” är ett gammalt ord för myndling eller minderårigt föräldralöst barn. Eller med andra ord de som skulle skyddas. Då som nu.

Änkans stolta historia finns naturligtvis berättad på hemsidan.

SE FLER JOBB

KONSTAKADEMIEN

UTSTÄLLNINGSKATALOGER

BOTKYRKA STADSNÄT

HELHETSANSVAR FÖR KOMMUNIKATIONEN

SUZUKI GÖTEBORG

IDENTITET, HEMSIDA, ANNONSERING