AKTUELLT

0

Sista veckan i januari lanserades nya tagmaster.com på webben. TagMaster är en ledande tillverkare av så kallad RFID teknologi (Radio Frequency Identification).

Kistaföretaget verkar inom två affärsområden – Traffic och Rail. I det första av de två områdena tillverkas och marknadsförs produkter för ex. trafikövervakning som parkeringsplatser, gruvor och för flygplatser. Rail levererar lösningar till marknadens ledande systemleverantörer. TagMaster AB är ett publikt bolag, noterat på FirstNorth, vilket bland annat innebär krav på att sidan ska innehålla finansiell information för marknaden.

Vi inledde samarbetet för drygt ett år sedan och har sedan dess sett över den grafiska profilen. Hemsidan har bland annat helt nytagna produktbilder signerade Johan Carlson. Ansvarig för arbetet med hemsidan hos TagMaster är Suzanne Hedström.

TagMasters hemsida finns här