Strategi, koncept och kreation

På Andrén & Jungå arbetar vi brett med klassisk print, tv, radio och med digitala kanaler. Det innebär att vi tar fram kreativa koncept för våra uppdragsgivares dagliga kommunikation. Som blir till reklam i kanaler där de gör mest nytta.

På byrån har vi lång och gedigen erfarenhet av att arbeta strategiskt med varumärken, som att ta fram kommunikationsplaner och mejsla ut varumärkesplattformar. För att komma rätt med våra uppdragsgivare har vi tagit fram en metod som vi tillämpar i workshop-form. Den grundläggande förutsättningen är alltid de mål som vår uppdragsgivare formulerat för sin verksamhet.

Vi ser två centrala behov av kommunikation hos alla typer av företag eller organisationer. Det ena handlar om vad företagen gör varje dag i form av exempelvis annonsering, innehåll på hemsida eller i skyltfönstret. Kommunikation som ska leda till resultat. Kommunikation som ska göras i enlighet med fastslagna strategier och budgetar. Som ska följa givna riktlinjer i form av varumärkesplattformar och grafiska manualer.

Det andra behovet handlar om att skapa dessa långsiktiga förutsättningar. Det innebär att arbeta fram kreativa koncept i syfte att nå affärsmålen. Ska exempelvis en position behållas och förstärkas eller ska den förändras i något avseende? Kan det i sin tur leda till ett behov av att revidera varumärket? Finns det behov av förändring av den grafiska identiteten för att vara i takt med tiden?

Var och hur möter vi kunden? Innan vi rekommenderar en kreativ lösning, kanal eller mer omfattande förändringar ser vi gemensamt på förutsättningarna. Var och i vilka situationer möter vi uppdragsgivarens kunder? Hur ser konkurrensen ut och hur ser vårt utgångsläge ut i form av exempelvis kännedom och budget. Det handlar om att välja de kanaler som är relevanta och som gör mest nytta. Naturligtvis är en kombination av medier och discipliner ofta det bästa. Så länge man säger samma sak.

För oss är det uppgiften som är intressant. Vi fäster inte något avseende vid uppdragets storlek eller namn på produkt eller kund. Vi trivs när vi i ett nära och prestigelöst samarbete kan lösa problem, så att mål nås eller överträffas.

Välkommen till oss

koncept