AKTUELLT

0

Vi samarbetar sedan länge med Allmänna  Änke- och Pupillkassan. Ett av världens äldsta livförsäkringsbolag, kanske det äldsta. Idag höjer bolaget sin återbäringsränta till 10 %.

Med anor från 1740 kan de med rätta kalla sig för specialister på familjeskydd och livförsäkring. Som ömsesidigt livförsäkringsbolag ägs de av sina kunder, ägare som hittills kunnat glädja sig åt decennier av stabila finanser och en årlig återbäring som idag alltså ligger på 10 %.

Det är en siffra som tål de flesta jämförelser. Heja Änkan.