GRAFISK IDENTITET - VARUMÄRKETS UTSEENDE

I Sverige sammanfattar vi egentligen flera begrepp i ett när vi använder ordet varumärke. Vi kan tänka på produkten eller tjänsten som sådan, uppfattningen om produkten eller bilden som associeras med produkten det vill säga logotypen. I engelskspråkiga länder talar man två skilda begrepp; ”brand” respektive ”trademark”.

Trademark är en identifierbar bild av verksamheten, det vill säga logotypen, medan brand handlar om uppfattningen av varumärket. I en grafisk identitet gestaltas varumärkesplattformens innehåll som kärnvärden och tonalitet med logotyp, typografi och färgsignaler. En grafisk identitet kan även innehålla en bildbank där samma identitet förmedlas genom olika typbilder.

Identiteten sammanställs helst i en manual, användbar såväl internt som externt. Manualen ger tydliga instruktioner för hur logotypen ska användas i olika sammanhang. Den beskriver vilka typsnitt och färger (i olika färgskalor) som företaget använder i trycksaker, på webb och andra kanaler. Samt färger för tryck och webb. Manualen kan vara enkel eller vara i form av mer omfattande Brand Book, där varumärkesplattform och grafisk identitet integreras i ett.

Oavsett vilket, enkel eller omfattande, har vi på Andrén & Jungå arbetat med en lång rad grafiska identiteter, det har dels varit helt nya som varsamma förändringar av befintliga. Vi har blivit något av experter på at ta fram effektiva manualer.

Här är några av de företag och myndigheter som vi hjälpt med den visuella gestaltningen: Allmänna Änke- och Pupillkassan, Botkyrka Stadsnät, Direkt Optik, Ekobrottsmyndigheten, GiroService, Orbion Consulting samt Sveriges Hembygdsförbund.

identitet_spalt