AKTUELLT

0

Idag är vi väldigt glada, vi inleder ett samarbete med Konstakademien, Akademien för de fria konsterna.

Akademien har renodlat den grafiska profilen och allra först tar vi itu med ett nyhetsbrev.

Konstakademiens ursprungliga målsättning var att främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter. Fram till 1977-78 var Konstakademien huvudman för Konsthögskolan. Genom högskolereformen skiljdes skolan från akademien och är sedan dess en självständig högskola med säte på Skeppsholmen i Stockholm sedan 1995.

Idag kan man sammanfatta Konstakademiens roll som en fri och oberoende verksamhet, där konstnärer och arkitekter i obruten kontinuitet sedan 1730-talet verkar för att konsten och arkitekturen skall få den roll och det stöd som behövs för att dessa områden ska leva och berika det svenska samhället.

Få vet att man mitt i Stockholm, mitt bland konstskatterna, kan hyra lokaler för olika typer av evenemang som konferenser och personalutbildningar. Och lika få känner förmodligen till att vem som helst kan botanisera i det magnifika biblioteket med omkring 60.000 volymer av ny som äldre konstlitteratur.

Den anrika byggnaden på Fredsgatan 12 är väl värd ett besök.